Bertschi

Trefwoorden: Milieuvergunning, BRZO, PGS15, VR*, QRA, MRA, geluid, nulsituatie bodem, luchtkwaliteit, stikstofdepositie

Bertschi AG Durrenasch is een Zwitsers transport- en logistiekbedrijf bedrijf met vestigingen in totaal 23 Europese landen. In Nederland hebben zij de volgende vier vestigingen:

  • Rotterdam Botlek
  • Moerdijk
  • Terneuzen

De hoofdactiviteit op alle terminals is de op- en overslag van (tank)containers met gevaarlijke en ongevaarlijke goederen. De vestigingen in Moerdijk en Botlek vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO).

Bertschi wil haar locatie in de Botlek uitbreiden met extra overslag mogelijkheden. Om dit te realiseren, is een veranderingsvergunning nodig, een omgevingsvergunning onderdeel milieu. De vestiging valt onder het BRZO, hoogste categorie. Dit project omhelst naast het opstellen van een vergunningaanvraag, tevens de gesterde delen van het Veiligheidsrapport (VR*) inclusief QRA en MRA. Een belangrijk onderdeel in deze aanvraag is de PGS15. Er is op een creatieve manier bekeken hoe zoveel mogelijk opslagplaatsen voor ADR containers gecreëerd konden worden passend binnen de regels uit de PGS. De vergunningaanvraag en het VR* zijn opgesteld door Allart Environmental Care en ES-Con Environmental & Safety Consultancy. Zij hebben tevens het gehele traject tot het verkrijgen van de vergunning begeleid. Een bodem- en geluidonderzoek zijn onderdeel van de vergunningaanvraag. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd door Koala Milieu Advies en ARDEA. Vanwege de uitbreiding van de locatie is tevens de stikstofdepositie in kaart gebracht door SoundForceOne.