Cabot

Cabot te Rotterdam Botlek is onderdeel van de wereldwijde Cabot-organisatie. Sinds de ontdekking van de heer Cabot van een carbon black productie apparaat in 1982 is het bedrijf gestaag gegroeid. Carbon black heeft vele toepassingen, zoals bijvoorbeeld bij autobanden waar de toevoeging van carbon black zorgt voor de toename van de performance en de verhoging van de energie effici├źntie. Het wordt tevens toegepast als actief kool voor verschillende reinigingstechnieken.

Trefwoorden: Propaanopslag, PGS19, PGS16, Bevi/Revi, Activiteitenbesluit
Op de locatie in de Botlek is het propaanreservoir aan een herkeuring toe. Cabot overweegt om het reservoir te vervangen door een groter reservoir op een andere locatie.

ES-Con heeft voor Cabot vastgesteld of de grootte en de locatie van het nieuwe reservoir inpasbaar is. Dit is beoordeeld aan de hand van het activiteitenbesluit, het Besluit/Regeling externe veiligheid inrichtingen (Bevi/Revi), PGS 19 betreffende de opslag van propaan en de PGS 16 betreffende LPG afleverinstallaties. Daarnaast is vastgesteld of het opstellen van een kwantitatieve risico analyse voor de nieuwe locatie noodzakelijk was.

Trefwoorden: PGS 29, Warmtestralingscontouren
Op de locatie in de Botlek worden grondstoffen in tanks opgeslagen. Voor deze tanks is een PGS 29 gap analyse uitgevoerd, waarbij is gekeken naar de bestaande situatie en de situatie zoals die conform de PGS 29 zou moeten zijn. Uit deze analyse bleek dat het noodzakelijk was om vast te stellen wat de afstand van de 3 kW/m2 stralingscontour is van de tanks die zich in de tankput bevinden.

Cabot heeft ES-Con gevraagd deze contour voor haar vast te stellen. Op basis van de opslaggegevens en het berekeningsprogramma Safeti-NL heeft ES-Con deze stralingscontour bepaald.