Kerry Bio-Science

Trefwoorden: Veiligheidsstudie, HAZOP

Kerry Group produceert verschillende ingrediënten en aroma’s/smaken voor de voedingsmiddelen-, drank- en farmaceutische industrie. Bij de Kerry group zijn 24.000 mensen werkzaam en worden meer dan 15.000 verschillende producten geproduceerd in meer dan 100 productielocaties. Eén van deze locaties is gevestigd in Zwijndrecht. Door de Wet- en regelgeving waar zij onder vallen, zijn zij verplicht te werken met een veiligheidsmanagementsysteem.
Binnen dit veiligheidsmanagementsysteem is vastgelegd op welke momenten verschillende veiligheidsstudies uitgevoerd dienen te worden. Eén van deze studies betreft de HAZard & OPerability (HAZOP) studie.

Een HAZOP studie is een veelvuldig gebruikte methode voor het beoordelen van potentiële risico’s en gevaren bij industriële installaties. Een multidisciplinair team van deskundigen structureert tijdens een of meerdere sessies installaties, of delen daarvan, en identificeert en beoordeelt vervolgens op systematische wijze, aan de hand van gidswoorden, de risico’s.