Referenties

Chugoku Paints
Brede ondersteuning op milieu- en veiligheidsvlak, o.a. revisievergunningtraject en aanwijstraject bedrijfsbrandweren.
lees verder→
 
Vliegenthart
Opstellen procedures en werkinstructies, begeleiding vergunningtraject.
lees verder→
 
Kerry Bioscience
Uitvoeren HAZOP studies voor verschillende onderdelen van de fabriek.
lees verder→
 
R.B.C.
Opstellen en begeleiding trajectveiligheidsrapportage behorend bij het revisievergunningtraject.
lees verder→
 
Tebodin
Opstellen van een emissie immissietoets water, voor een milieu-effectrapportagetraject van een grote terminal.
lees verder→
 
NTC
Opstellen vierjarig milieuprogramma en presentatie milieugegevens en maatregelen.
lees verder→
 
Remondis
Uitvoeren van interne audits van het Veiligheidsmanagementsysteem als vereiste vanuit het Besluit Risico’s Zware Ongevallen.
lees verder→
 
Cabot
ES-Con heeft voor Cabot vastgesteld of de grootte en de locatie van een nieuw propaan reservoir inpasbaar is. Daarnaast heeft ES-Con een warmtestralingscontour vastgesteld voor opslagtanks.
Lees verder→
 
Bertschi
Vergunningaanvraag en het VR* in verband met uitbreiding overslagmogelijkheden voor de locatie Botlek opgesteld samen met Allart Environmental Care.
Samen eveneens het gehele traject tot het verkrijgen van de vergunning begeleid.
Lees verder→
 
Rijk Zwaan
Ondersteuning bij de implementatie van en trainingen met het Chemwatch systeem.
Ervaringen van de beheerders/gebruikers verwerkt in de opbouw van het systeem, in de vervolgtrainingen en in de door ES-Con opgestelde verkorte handleiding.
Lees verder→