Tebodin

Trefwoorden: Milieuvergunning, Bulkopslag, Waterlozing, Emissie-Immissie toets

In 1945 gestart in Den Haag, is Tebodin inmiddels uitgegroeid tot een internationaal opererend advies- en ingenieursbureau. Met 4.900 medewerkers werkt Tebodin wereldwijd vanuit bijna 50 kantoren aan projecten. In Nederland heeft Tebodin 9 kantoren, verspreid door het land zodat ze haar klanten optimaal van dienst kan zijn. Haar unieke kracht daarbij is de integratie van consultancy en engineering, aangevuld met projectmanagement, procurement en constructiemanagement voor zowel grote als kleine projecten.

Aan ES-Con is door Tebodin gevraagd om in zeer korte tijd voor een project van hen een emissie-immissie toets uit te voeren.
Het project betrof de revisievergunningaanvraag van een grote olieterminal in de Rotterdamse haven. Om inzicht te krijgen in de mogelijkheid van het lozen van afvalwaterstromen, was voor deze aanvraag een emissie-immissie toets van de te lozen stoffen noodzakelijk. Hiermee wordt op basis van gegevens van de lozingen en van het ontvangende oppervlaktewater vastgesteld of de lozingen op de gewenste locatie inpasbaar zijn en/of er aanvullende maatregelen getroffen moeten worden.