Vliegenthart

Trefwoorden: Milieuvergunning, Wabo, Procedures en werkinstructies

Vliegenthart te Tiel produceert sinds 1839 diverse oliën en vernissen. Zij hebben op hun locatie alles zeer goed geregeld, hun zaken up-to-date en krijgen regelmatig complimenten van de overheid over hun bedrijfsvoering.
ES-Con ondersteunt Vliegenthart bij het verkrijgen van de nieuwe milieuvergunning voor de gehele locatie en het inzichtelijk maken van de belangrijkste zaken in de uiteindelijke bedrijfsvoering.
ES-Con ondersteunt bij de uitvoering van de vereisten in de vergunning, zoals het opstellen van een energiebesparingsonderzoek.
Daarnaast is ES-Con bezig met het structureren en herzien van de verschillende procedures en werkinstructies die voor de locatie gelden, zodat de risico’s die bij de productie en ondersteunende activiteiten zouden kunnen optreden tot een minimum worden gereduceerd.

Het opstellen van de Risico-inventarisatie en –evaluatie maakt tevens onderdeel uit van de werkzaamheden. ES-Con heeft een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van onderstaand filmpje voor de inspectie SZW.