Milieu

Als uw bedrijf te maken heeft met uitbreiding van de productie of wijziging van de bedrijfsvoering, met onderhoudsstops of veranderingen in de dagelijkse operatie, dan kan dat gevolgen hebben voor procedures en vergunningen in het kader van de Milieu wet- en regelgeving. ES-Con kan u hierbij helpen door:

  • Het adviseren over en doorlopen van een (revisie)vergunningtraject in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
  • Het aanvragen van een Waterwetvergunning inclusief benodigde onderzoeken. Uitvoeren ABM toets, Emissie-Immissie toets.
  • Opzetten, implementeren en beheren van milieumanagementsystemen waaronder interne audits, directiebeoordeling, etc..
  • Aanvragen en verzorgen van de benodigde documentatie voor milieueffect-rapportage procedures.
  • Advisering met betrekking tot het activiteitenbesluit.
  • Het uitvoeren van een Compliance check.
  • Advisering over een breed scala van milieuaspecten.
  • Interim (Q)HSE ondersteuning.
  • Toetsing Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (in samenwerking met Allart Environmental Care).

fabriek