Veiligheid

De veiligheid van en in uw bedrijf heeft uiteraard hoge prioriteit. Bij het vaststellen van de voor u relevante risico’s krijgt u te maken met veel en ingewikkelde wet- en regelgeving zoals het besluit risico’s zware ongevallen (BRZO), de ARIE regeling (aanvullende risico inventarisatie- en evaluatie) en de Arbowet:

ES-Con kan u hierbij helpen door:

 • Advisering in het kader van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi).
 • Opstellen, implementeren en onderhouden van een veiligheidsmanagementsysteem.
 • Het uitvoeren van audits.
 • Begeleiden opstellen documentatie in het kader van het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo).
 • Het opstellen van een (installatie)scenariodocument.
 • Ondersteuning bij het opstellen van een kwantitatieve risicoanalyse of milieurisicoanalyse (QRA/MRA).
 • Ondersteuning bij het maken van een brandweerrapportage.
 • Het uitvoeren van een HAZard and OPerability study (HAZOP).
 • Adviseren over de PGS richtlijnen.
 • Interim (Q)HSE ondersteuning.
 • Documentatie opstellen in het kader van de ARIE regeling (aanvullende Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E).
 • Uitvoeren risico inventarisatie & evaluatie (RI&E).

oliebrand