ES-Con in het kort

ES-Con ondersteunt haar opdrachtgevers bij de probleemanalyse om zo tot een advies op maat te komen.

Wij adviseren hoofdzakelijk industriële bedrijven met de focus op milieu- en veiligheidsvraagstukken. Bij een advies op milieuvlak is het in ogenschouw nemen van veiligheidsaspecten onontbeerlijk en omgekeerd is het betrekken van milieuaspecten bij een veiligheidsadvies noodzakelijk.
Daarnaast werken wij op het grensvlak van technologische vraagstukken en communicatie, zoals bijvoorbeeld bij een HAZard and OPerability study (HAZOP), waar wij veel ervaring hebben in het begeleiden van HAZOP sessies.

Bij onze advisering wordt pragmatisch meegedacht en gezocht naar oplossingen die voor de opdrachtgever het meest efficiënt zijn (zowel in bedrijfsvoering als in kosten) passend binnen de geldende Wet- en regelgeving.

Voor milieuprojecten werkt ES-Con regelmatig samen met Allart Environmental Care, bijvoorbeeld bij het opstellen van bodemrisicoanalyses.

ES-Con maakt tevens onderdeel uit van de Symfoniegroep en is lid van de Vereniging van Milieukundigen (VVM). Hierdoor kan gebruikt gemaakt worden van een breed scala van experts om multidisciplinaire projecten op te pakken.

ES-Con is in 2013 opgericht door ir. Alice van Es.
Na haar studies Chemical and Environmental Technology werkte zij ruim 5 jaar bij Tebodin en ruim 10 jaar bij Tauw als Projectmanager/Senior Consultant Environment and Safety en Groepsmanager HSE, Businessunit Industry.