NTC Tank Container Services

Trefwoorden: Milieuprogramma, Doelstellingen, Energie, Afval, (Afval)water, Luchtemissies, Veiligheid

NTC Tankcontainer Services (NTC) voorziet in volledig onderhoud, reparatie en opslag van reefer- en tankcontainers. Na beëindiging van een samenwerkingsverband is zij verhuisd naar het terrein van zustermaatschappij Port Container Services (PCS) aan de Westgeulstraat 5 in Rotterdam Botlek, waarna de laatste naar een nieuwe locatie is verhuisd. Het terrein van circa 5,5 ha. is ingericht met kantoorpanden, werkplaatsen, quick-repair, tankreiniging, tankcontainer opwarming en depot voor container opslag.

Voor het nieuwe terrein met bijbehorende activiteiten is een revisievergunning aangevraagd en afgegeven. Eén van de vereisten uit de vergunning was het opstellen van een vierjarig milieuprogramma en daarmee samenhangend, het jaarlijks analyseren van milieudata en -maatregelen, waarna de resultaten daarvan naar het bevoegd gezag moesten worden verzonden.
NTC heeft ES-Con gevraagd dit milieuprogramma op te stellen, een format te genereren voor een goede weergave van de milieudata en deze, voor zover bekend, nader in te vullen. Hiervoor zijn gegevens verzameld aangaande propaanverbruik, elektraverbruik, waterverbruik, emissies en afvalstromen in samenhang met te behalen resultaten.
Daarnaast zijn algemene- en specifieke doelstellingen ten aanzien van veiligheid en organisatorische aangelegenheden en good housekeeping vastgesteld. ES-Con heeft de gegevens in een zodanig format opgenomen dat deze de komende jaren gemakkelijk ingevoerd en gepresenteerd kunnen worden. Dit pakket is ter goedkeuring naar het bevoegd gezag gezonden en definitief gemaakt.