Privacy Statement en cookie verklaring

Privacy Statement en cookie verklaring

ES-Con Environmental & Safety Consultancy

Datum: 31-07-2020                                                                                 

Bij ES-Con Environmental & Safety Consultancy doen we alleen aan duurzame relaties. Daarom hechten wij veel waarde aan uw privacy. We behandelen en beschermen uw persoonsgegevens zorgvuldig, zodat uw gegevens niet zomaar op straat komen te liggen.

ES-Con Environmental & Safety Consultancy is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. ES-Con Environmental & Safety Consultancy is verantwoordelijke in de zin van de AVG. ES-Con Environmental & Safety Consultancy is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens ES-Con Environmental & Safety Consultancy, waaronder https://es-con.nl.

Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer:              Alice van Es

Onderneming:            ES-Con Environmental & Safety Consultancy

Postadres:                   Postbus 12157

3004 GD Rotterdam

Nederland

E-mail:                         info@es-con.nl

Telefoonnummer:       +31 (0) 6 4671 2744

KvK-nummer:              58242481

ES-Con Environmental & Safety Consultancy verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door ES-Con Environmental & Safety Consultancy opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door ES-Con Environmental & Safety Consultancy. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor ES-Con Environmental & Safety Consultancy om de overeenkomst uit te voeren.

ES-Con Environmental & Safety Consultancy gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele geconstateerde datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een geconstateerde datalek neemt ES-Con Environmental & Safety Consultancy altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door ES-Con Environmental & Safety Consultancy worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

 • Voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bank/creditcard gegevens van uw bedrijf, geboortedatum (mogelijk), locatiegegevens en ordernummer.
 • Voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum, locatiegegevens, telefoonnummer, e-mailadres en bank/creditcard gegevens/BTW nummer van uw bedrijf.
 • Voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en locatiegegevens.
 • Voor het behandelen van vragen en klachten: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Persoonsgegevens zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt ES-Con Environmental & Safety Consultancy altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@es-con.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

 • In het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 20 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling.
 • In het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst.
 • In het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht.
 • In het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 10 jaar na het versturen van de vrijblijvende offerte.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan ES-Con Environmental & Safety Consultancy gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zo lang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor ES-Con Environmental & Safety Consultancy, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn de algemene voorwaarden van ES-Con van toepassing.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar: info@es-con.nl.

Het staat ES-Con Environmental & Safety Consultancy vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van ES-Con Environmental & Safety Consultancy ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van ES-Con Environmental & Safety Consultancy. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van ES-Con Environmental & Safety Consultancy. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van ES-Con Environmental & Safety Consultancy.

Contactformulieren
Bezoekers aan onze website kunnen een reactie geven via een contactformulier. Wij verzamelen dan de volgende gegevens:

 • Voornaam + achternaam.
 • E-mailadres.
 • URL van de website.

Deze gegevens hebben wij nodig om het gevraagde contact op te nemen met de bezoeker en zo de gegevens te hebben die logischerwijs nodig zijn in onze dienstverlening.
Deze gegevens worden bewaard zolang een bezoeker klant is van ES-Con of indien wij geen relatie aangaan, worden de gegevens van het contactformulier na maximaal 10 jaar verwijderd. U kunt ook zelf per e-mail aangeven dat uw wilt dat de gegevens direct verwijderd worden.

 

 

 

Cookies

ES-Con.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.