R.B.C

Trefwoorden: Milieuvergunning, Wabo, Veiligheidsrapport Brzo

R.B.C. Terminal B.V. is een inland terminal voor de op- en overslag van volle en lege (tank) containers met geclassificeerde cq. niet-geclassificeerde producten en reefers die via weg en binnenvaart worden aan- en afgevoerd. Daarnaast worden er reinigings- en reparatiewerkzaamheden uitgevoerd aan (tank) containers en reefers. Verder biedt R.B.C. de mogelijkheid tot het opwarmen van tankcontainers en het verwijderen van flexitanks. Samen met de zusterbedrijven, Cetem Containers B.V. R.M.I. Global Logistics B.V. en R.C.C. Container trading B.V. heeft R.B.C. in 2013 haar nieuwe kantoor aan de Westgeulstraat in de haven van Rotterdam betrokken.

Vanwege de samenvoeging van de bedrijven op één locatie, de uitbreiding van de activiteiten en het verhogen van de gewenste opslaghoeveelheden geclassificeerd product was een revisievergunningaanvraag noodzakelijk. Eén van de onderdelen, behorend bij de aanvraag, betrof het veiligheidsrapport. Dit rapport diende opgesteld te worden omdat R.B.C. voor deze locatie onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo ’99) valt. Een deel van dit rapport moest gelijktijdig met de aanvraag worden ingediend.

ES-Con heeft in samenwerking met Tauw dit document opgesteld en hiervoor de benodigde overleggen met de overheid gevoerd.