Remondis

Trefwoorden: Brzo, Veiligheidsmanagementsysteem, Interne audits

Remondis Argentia B.V. is een bedrijf dat zich bezighoudt met de inzameling, op en overslag en verwerking van edelmetaalhoudend en chemisch afval. Het bedrijf is sinds 1996 gelegen aan de Middenweg 7 op het industrieterrein Moerdijk. Remondis Argentia is onderdeel van het wereldwijde Remondis SE & Co.KG.

Door de hoeveelheid gevaarlijke stoffen op de locatie valt Remondis Argentia onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) en is daarom verplicht een veiligheidsmanagementsysteem te hebben en te beheren. Net als bij elk ander managementsysteem is het uitvoeren van interne audits een belangrijk onderdeel van het continue verbeterproces van dit systeem. De KAMV (Kwaliteit, arbo, milieu en veiligheid) afdeling van de locatie is verantwoordelijk voor het beheren van dit systeem. Doordat zij dit systeem echter zelf hebben opgesteld en beheren, kunnen zij zelf, om de onafhankelijkheid te waarborgen, de interne audits niet uitvoeren. Remondis Argentia heeft ES-Con gevraagd de interne audits uit te voeren. Door middel van beoordeling van documentatie en het houden van interviews worden de resultaten bepaald en vervolgens in een rapportage vastgelegd.